De data voor de workshops worden op een later tijdstip bekend gemaakt. 

De agenda voor een workshop ziet er als volgt uit:

 09:45 Kennismaking (met koffie en gebak)
 10:00 - 12:00 Info en oefenen
 12:00 Lunch
 13:00 - 16:30
 Aquarelleren
 16:30 - 17:30
 Nabespreking (met hapje en drankje)